Image 1 of 1
Osprey 7098.jpg
Osprey, Insks Lake Fish Hatchery, Burnet, Texas